Back to Top

Zaalhuur Tarieven voor Verenigingen en vaste gebruikers van het dorpshuis

Ingaande: 1 januari 2022

 

Gebruik per jaar:

1x 10x 20x 40x 50x

1.

Grote zaal

66,00 62,00 55,00 54,00 50,00

Grote zaal + kleedkamers

83,00 69,00 61,00 56,00 53,00

Grote zaal + toneel

77,00 66,00 59,00 55,00 52,00

Grote zaal + kleedkamers + toneel

88,00 77,00 64,00 59,00 52,00

2.

Foyer niet exclusief

38,00 36,00 29,00 28,00 27,00

Foyer exclusief

53,00 51,00 42,00 41,00 39,00

3.

Multifunctionele ruimte

25,00

 

Toelichting Exclusieve en niet-exclusieve verhuur Foyer

Niet-exclusief: Foyer is bij gebruik door een huurder toegankelijk voor derden
Exclusief: Gedurende het gebruik is de foyer niet toegankelijk voor derden

De tarieven gelden zowel bij gebruik van de gehele foyer als bij gebruik van het oude gedeelte of het nieuwe gedeelte afzonderlijk en alles wat zich daat tussenin bevindt. De daadwerkelijk gebruikte opppervlakte is derhalve niet van invloed op het tarief.

Uitzonderingen:
Vergaderingen van het bestuur en commissies van het dorpshuis zijn vrij van huur.